Endringer i gudstjenesteliturgien


Se og hør forslag til ny liturgi her. 

Hvorfor ny liturgi?

I 2011 ble det vedtatt ny gudstjenestereform i Den norske kirke. Ellingsøy kyrkjelyd utarbeidet da sin lokale grunnordning for hovedgudstjenesten. Med dette menes liturgien som brukes i kirken ved ordinære gudstjenester på søn- og helligdager. Da gudstjenestereformen ble vedtatt ble det samtidig varslet en evaluering noen år frem i tid. Evalueringen er gjennomført og vi er nå bedt om å gjøre noen justeringer i vår lokale grunnordning. 

Et gudstjenesteutvalg, satt ned av Ellingsøy sokneråd, har jobbet frem et forslag. Du kan se forslaget her: 

Justert lokal grunnordning for hovudgudstenesta 

Utvalgets forslag innebærer endringer i noen av de liturgiske musikkleddene. Lengre ned på siden kan du høre hvordan de nye forslagene høres ut. 

Soknerådet vil gjøre endelig vedtak om ny liturgi på sitt møte 6. mai. Ønsker du å komme med innspill eller spørsmål før soknerådsmøte, ta kontakt med sokneprest Ida Marie Weltzien (kontaktinformasjon nederst på siden). 


 

Lytt til de liturgiske musikkleddene her (Allmenn serie 2)

Kyrie (bønerop)

Gloria (lovsong)

Sanctus (heilag, heilag, heilag) 

Agnus Dei (du Guds lam) 

Kyrkjelydssvar (v/forbøna) 


 

Vi trenger flere frivillige i gudstjenestearbeiet 

Kunne du tenke deg å styre skjerm, være med å utvikle streaming/overføring av gudstjenester, ta imot dåpsfamilier, lese tekster, være medliturg, forsanger, spille instrumenter eller på annen måte bidra til gudstjenestefellesskapet? Eller kanskje du har en idé til en ungdomsgudstjeneste eller en temagudstjeneste? Vi vil veldig gjerne ha deg med på laget. Vi ønsker frivillige i alle aldre. Du trenger ikke å kunne masse om gudstjenester eller ha lang fartstid i kirken. Vil du vite mer, ta kontakt med prest, Ida Marie. 

 

 

Ta kontakt med sokneprest, Ida Marie Weltzien, dersom du har spørsmål. 
E-post: ida.marie.weltzien@kyrkja.alesund.no 
Tlf.: 413 65 640

 

Tilbake