Avskjed med sokneprest Reidar Standal


Komande søndag kl.11.00 blir det avskjedsgudsteneste med sokneprest Reidar Standal.

 

Vår gode Reidar Standal,sokneprest på Ellingsøy i mange år, blir pensjonist og skal ta avskjed med oss i søndagens gudsteneste kl.11.00 i ELLINGSØY KYRKJE. Vi håper at mange vil møte og takke han for hans gode teneste både på Ellingsøy og i Borgund.
Det blir kyrkjekaffi etter gudsteneste.
Velkomen!

Tilbake