Global solidaritetsaksjon


Saman som kyrkje i heile verda

Møre bispedømme – misjonssolidaritet under korona-pandemien

 

Koronapandemien har rammet hvert eneste hjørne av verden og det går ut over de utallige landene med svakere økonomi og styring enn vi har i Norge. 

Noen i kirken vår ønsket å gjøre noe med det. Konsekvensen ble en ekstraordinær innsamlingsaksjon til søsterkirker og partnere som er særlig rammet av pandemien. Initiativet til denne aksjonen kjem frå ulike bispedømme i Noreg, i samarbeid med dei sju organisasjonane som er med i SMM – Samarbeid menighet og misjon. www.kirken.no/smm 

Og i denne situasjonen vil Møre biskop og bispedømmeråd utfordre kyrkjelydane i Møre til solidaritet ved å støtte dei misjonspartnarar dei allereie har.  
Ellingsøy kyrkjelyd har misjonsavtale med NMS/ Midtøsten og vil støtte dette arbeidet spesielt no.    
Du kan bidra med ei gåve på vipps eller bankkonto:  

    Vippsnummer 106247 merk: «Misjonsprosjekt»   
    Kontonr. 3900 33 31923 merk: «Misjonsprosjekt»   

Tilbake