Formiddagstreff 22.november 2023


Velkommen til hyggelig FORmiddagstreff i Ellingsøy kyrkje på onsdag 22. nov kl 12.00-14.00 i kyrkjelydssalen!

Vi har byttet tidspunkt i høst og prøver en tidligere Treff. Alle velkommen kl 12.00!

Kari Godø Sæther deler dikt og refleksjoner rundt identiteten og hvordan det er å leve gjennom livets forskjellige faser. Bli med på FORmiddagstreff og bli kjent med Kari OG kanskje litt mer kjent med deg selv!  Leif Sæther, mannen til Kari, har vært med oss før og delte om å være ‘hobby-kunstner’.  De bor på Godøy.

Vi synger, deler mat og kaffe ved bordene og får inspirasjon av å være sammen! 

Velkommen kl 12.00 i kyrkjelydssal nede i kyrkja.

Tilbake