Global solidaritetsaksjon


I dette året også vil Møre biskop og bispedømmeråd utfordre menighetene i Møre til solidaritet ved å støtte de misjonspartnere de allerede har spesielt no. Ellingsøy kyrkjelyd har misjonsavtale med NMS-Midtøsten og vil støtte dette arbeidet spesielt nå.   

 

Global solidaritetsaksjon

Koronapandemien har rammet hvert eneste hjørne av verden og det går ut over de utallige landene med svakere økonomi og styring enn vi har i Norge.

Den Norske Kirken ønsker å gjøre noe med det. Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker Møre bispedømme å bidra til å bevisstgjøre menighetene på si globale tilhørighet og forpliktelse. Vi er derfor invitert til å delta med søsterkirker og partnere som er særlig rammet av pandemien. Initiativet til denne aksjonen kom fra ulike bispedømmer i Norge, i samarbeid med de sju organisasjonene som er med i SMM –
Samarbeid menighet og misjon: kirken.no/SMMhttps://kirken.no/globalassets/bispedommer/more/fotos%202020/misjon/foto%20misjonsorganisasjonane.png  

I Dette året også vil Møre biskop og bispedømmeråd utfordre menighetene i Møre til solidaritet ved å støtte de misjonspartnere de allerede har. 

Ellingsøy kyrkjelyd har misjonsavtale med NMS-Midtøsten og vil støtte dette arbeidet spesielt nå.    

Du kan bidra med ei gåve på vipps eller bankkonto: 

    Vipps til Ellingsøy kyrkje og velg #751929 Misjonsprosjekt
                                 eller
                                       Kontonr.   3900 33 31923   merk: «NMS-Midtøsten»  

 

Denne informasjonen er også på:  ellingsoy.kyrkje.no
 

Saman som kyrkje i heile verda
Møre bispedømme

Her kan du bidra

 

Tilbake