Soknerådet


Dette er soknerådet for Ellingsøy.

Ellingsøy sokneråd

Oddvar Bjørge                            Leiar

Solveig Kipperberg Viddal          Nestleiar

Lars Lothe

Eva Søvik Uri

Line Håberg Nedialkov

Lisa Grøtting

Kjetil Stokkereit Tarberg              Nestleiar 1.vara

Berit Meling Myklebust                2. vara

Odd Per Vadset                           3. vara

 

Tilbake