Leige av lokaler


Informasjon til deg som ynskjer å leige kyrkja eller kyrkjekjellaren.

 

Leige av kyrkja

Leige av kyrkje til konsert eller liknande:  15 % av brutto billettsal.

Minsteleige:

To første timar 3.200,-
+ for kvar påfølgande time 450,-
+ for kvar påfølgande time etter kl. 23.00 550,-
Prøver før forestilling, pr. time 370,-


Leige av kyrkjekjellaren

Pris kr. 2 900,-

Kontakt dagleg leiar Kristin Smehus. Tlf 70 16 53 41 / 945 32 479

Tilbake