Babysang


Babysang i Ellingsøy kyrkje er eit tilbod for babyer saman med ein vaksen/føresett.

På Babysang skal vi syngje songar og leike med regler. Nokre frå då vi sjølv var små, andre frå nyare tid. Song og leik, kos og nærleik er stikkord for babysongen. Vi syng med dei stemmane vi er turusta med. For barnet ditt er det nemleg berre den stemma som gjeld. Frå babyen er i mamma sin mage er den med i rytmar og lydar gjennom dagen. Når babyen kjem ut i verda vert lydane og lydane litt annlies. Likevel kjenner babyen igjen mamma og pappa si stemme. Stemma er det som er trygt og sikkert.
Musikk er viktig for barnet si motoriske, mosjonelle og sosiale utvikling. På babysang får barnet moglegheit til å uttrykke og utfalde seg musikalsk. Målet er å skape ei felles oppleving gjennom å leike, synge og utforske saman med barnet ditt.

Det er Babysang kvar tysdag kl. 10:30-12:30 i Ellingsøy kyrkje.

Kl. 10:30-11:15 Songstund
Kl. 11:15-12:30 Leik, mat og prat

Ta med eigen matpakke, vi serverer kafe/te og frukt.

Har du spørsmål? Kontakt Mariann menighetspedagog: mariann.stensoe@kyrkja.alesund.no

Vil du melde deg på? Du kan melde deg på når som helst i semesteret. TRYKK HER

Tilbake