Temakveld Oppdragelse


Velkomen til temakveld "Sju måter å mislykkes med oppdragelsen" torsdag 27.januar kl.19.30 i kyrkjekjelleren i Spjelkavik kyrkje.

Torsdag 27.01 kl. 19.30 arrangerer diakonar i Ålesund og omegn saman med Bufetat temakveld for foreldre. Psykolog Bjørn-Åge Skingen og PMTO-terapeut Karin Ottervik er gjestar.

Tema for kvelden er: "Sju måtar å mislykkast i oppdragelsen!", og det blir fokus på korleis vi som foreldre for barn og ungdom kan vise forståing samstundes som grensene er tydelege.
Nyare hjerneforskning har gitt oss kunnskap om kva som faktisk virkar.

Velkomen til Spjelkavik kyrkjekjellar 27.01. 

Tilbake