I januar slutter Ida Marie Weltzien som sokneprest


Inn kommer prestevikar Anne-Helen Roaldsnes.

 

Ida Marie Weltzien har siden august 2020 vært sokneprest på Ellingsøy. Nå har hun sagt opp jobben, og skal fra januar være prest i Forsvaret.

 

- Det er vemodig å tenke på at jeg skal forlate Ellingsøy og menigheten her. Det har vært en god plass å være prest. Jeg er veldig takknemlig for at jeg søkte meg hit og fikk starte min prestetjeneste nettopp på Ellingsøy, og delvis også i Borgund.

 

Ida Marie flytter i januar til Bergen der hun skal være prest ved Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern. Det var både plasseringen og den spennende stillingen som lokket henne til å takke ja til jobben.

 

- Det blir fint å skulle bo nærmere familien min. Avstanden til familie og venner har innimellom føltes litt lang det siste halvannet året. Jeg vil likevel takke alle som har tatt seg av og inkludert meg og min mann den tiden vi har vært her. Det har bidratt til trivsel og til en opplevelse av å høre til her på øya. Det er mange som har gjort det de kan for at vi skulle trives, og det har vi virkelig. Ellingsøya, menigheten og folket her vil alltid ha en stor plass i mitt hjerte.

 

1. juledag har Ida Marie sin siste gudstjeneste i Ellingsøy kirke. Prost Svein Runde deltar i gudstjenesten og takker Ida Marie for tjenesten. Det blir en kort og gripende avskjed like etter gudstjenesten.  

 

Soknepreststillingen på Ellingsøy vil bli lyst ut i løpet av desember med frist i slutten av januar. Prosessen med å tilsette ny prest vil ta tid. Det er derfor ekstra gode nyheter at Anne-Helen Roaldsnes fra januar vil tiltre som vikar i stillingen.

 

Anne-Helen kommer fra jobben som menighetspedagog i menighetene i Giske. Hun studerer nå til å bli prest og skal ved siden av studiene jobbe som prest under utdanning.   

 

Hun er fra Valderøya og er kjent for flere i menigheten allerede. Det er med stor takknemlighet at vi kan ta imot henne så kort tid etter at Ida Marie slutter. Hun har med seg lang erfaring fra jobb i kirken og vil også kunne bidra med viktige impulser fra teologistudiet. Vi gleder oss til å ønske henne velkommen i januar og ser frem til å bli bedre kjent med henne.

 

Anne-Helen vil vikariere i stillingen som sokneprest på Ellingsøy inntil det ansettes en fast prest med fullført teologistudium. Det er også mulig at hun blir værende i stillingen, dersom det ikke er søkere eller dersom hun fullfører studiet før noen er ansatt.

Tilbake