Korona Informasjon


 

Covid-19/Korona – endring frå tysdag 17. mars.

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å holde ved lag nødvendige helse- og omsorgstenester fattar Ålesund kommune med dette etter smittevernlova § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om begrensning av tal på deltakarar i gravferder til 20 personer. 

Vedtaket gjeld frå tysdag 17.03, eller til ny beskjed vert gitt.

 

Vi viser ellers til følgende nettsider:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more

https://alesund.kommune.no/

https://www.fhi.no

Tilbake