Ønsker du noen å prate med om livet?


Kirkens samtaletilbud på Ellingsøy

 

Iblant blir livet litt for mye å håndtere på egenhånd. Da kan det være godt å snakke med noen som har tid til deg. Også nå i korona-tid. 

Kirkens prester og diakoner har erfaring og kompetanse på å snakke om blant annet tro og tvil, mening og livsmestring, eksistensielle og åndelige spørsmål, sorg og kriser av ulike slag. 

Kirkens samtaletilbud omtales gjerne som sjelesorg. Det er et ord som stammer fra tysk og betyr omsorg for sjelen, eller omsorg for hele mennesket om du vil. 

Sjelesorg inngår i kirkens gratis samtaletilbud til mennesker i alle aldre. Med oss kan du snakke om alt. Det som opptar deg, bestemmer hva vi snakker om, enten det handler om konkrete spørsmål, veiledning eller undring sammen.

 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en samtale.

 

Mary – diakon                                             

99 36 89 51                                               

mary.rowland@kyrkja.alesund.no 

 

Anne-Helen – prest     

4166 16 105

anne-helen.roaldsnes@kyrkja.alesund.no     

Tilbake