Påmelding Tårnagent Ellingsøy


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Om barnet ditt har allegi eller anna behov for tilrettelegging kan du skrive det til oss her.Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Vi trenger litt hjelp fra foreldra til å kunne gjennomføre Tårnagenthelga på best mogleg måte. Det er helt frivillig å krysse av for ei hjelpeoppgåve men vi er veldig takknemlege om du har anledning til det. Alle born kan vere med også når foreldra ikkje har høve til å bidra. Tusen takk for hjelpa.
Eg/vi kan bidra med: