Påmelding kyrkjeleir Ellingsøy 2022


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må fyllast ut.
Ved å fylle ut dette skjemaet gir du oss løyve til å sende ut informasjon angåande kyrkjeleiren på SMS og e-post.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Ønskjer du å informere oss om noko spesielt, f.eks. allergi eller andre behov for tilrettelegging, kan du skrive det her.
Skriv her også om du vil overnatte eller sove heime.Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg/vi kan bidra: