Ellingsøy kyrkjelyd > Alle sider > Trusopplæring > Påmelding LysVaken fullført.

Barnet ditt er no påmeld til LysVaken i Ellingsøy kyrkje.