Barnet ditt er no påmeld til LysVaken i Ellingsøy kyrkje.