Ellingsøy kyrkjelyd > Alle sider > Kontakt

Kontaktliste

Mary Rowland

Diakon
 70165344
 99368951
 Send e-post

Jann Elling Koppen

Kantor
 94532461
 94532461
 Send e-post

Eero Voitk

kyrkjetenar
 94532470
 Send e-post

Kjell Magne Antonsen

Kyrkjetenar
 94532468
 94532468
 Send e-post

Kari Vatne

Sokneprest
 70165342
 92065380
 Send e-post

Reidar Standal

Sokneprest Ellingsøy
 70165362
 90631278
 Send e-post

Mariann Stensøe

Trusopplærar
 70165347
 94532477
 Send e-post

Christian Siejak

Ungdomsprest
 70165343
 41737911
 Send e-post